Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    ZAMKNIJ

Witamy Państwa na stronie Kancelarii Doradztwa Podatkowego istniejącej od 1994 roku.

Jednocześnie, w porozumieniu, oferujemy usługi Radcy Prawnego Mecenasa Marcina Soja prowadzącego kancelarię pod tym samym adresem.

Osoby świadczące Państwu usługi mają ogromne doświadczenie i wiedzę.

Zajmujemy się doradztwem podatkowym, a także świadczymy usługi księgowe i obsługę ZUS przez doświadczone księgowe, jak również usługi prawne w zakresie prawa powszechnego świadczone przez radcę prawnego Mecenasa Marcina Soja.

Wyprowadzamy zaległości w podatkach i wobec ZUS. Sporządzamy wszystkie rodzaje pism procesowych.

Nasze usługi oferujemy wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy prawnej czy obsługą księgową

w tym doświadczonym przedsiębiorcom, a także rozpoczynającym działalność na własny rachunek. Skala prowadzonej działalności nie ma dla nas znaczenia – pomożemy każdemu, kto ma jakiekolwiek problemy z prawem tak podatkowym, jak powszechnym lub potrzebuje obsługi księgowej. Zapewniamy wysoki poziom i komfort obsługi, a także dyskrecję, gwarantowaną również w ustawach (tajemnica zawodowa).

Ceny naszych usług każdorazowo negocjujemy z klientami.

Dajemy pewność, że nie odbiegają one od średnich cen na rynku. Ostateczna cena zawsze zależy od zakresu zleconych nam prac, ich skomplikowania oraz czasu niezbędnego do ich wykonania.

Występujemy jako pełnomocnicy w kontrolach i postępowaniach prowadzonych przez administrację skarbową, w postępowaniach karnych skarbowych, a także jako pełnomocnicy przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym.

OFERTA

Udzielanie porad, wyjaśnień i sporządzanie opinii z zakresu przepisów prawa podatkowego, celnego, egzekucyjnego, procesowego podatkowego
Udzielanie porad, wyjaśnień i sporządzanie opinii z zakresu przepisów prawa cywilnego, handlowego, karno-skarbowego w tym m.in.:
- Sporządzanie umów spółek
- Rejestracja spółek w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym),
- Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych
- Umowy w obrocie gospodarczym
- Regulaminy konkursów i innych akcji promocyjnych,
- Spadki i darowizny – kompleksowo (sąd, notariusz, podatki)
- Działy spadków (sąd, notariusz, podatki)
- Ulgi mieszkaniowe
- Najem (umowy, opodatkowanie)
- Opodatkowanie pracy
- Opodatkowanie podatkiem VAT
W przypadku czynności kontrolnych, sprawdzających i postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe oraz postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających:
- Udzielanie porad
- Sporządzanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji
skarbowej, w tym organów egzekucyjnych
- Reprezentowanie podatników w charakterze pełnomocników w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, czynnościach sprawdzających przed urzędami skarbowymi i celno-skarbowymi, organami egzekucyjnymi, a także przed dyrektorami Izb Administracji Skarbowej
W postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
- Sporządzanie skarg i zażaleń do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje i postanowienia organów podatkowych w postępowaniu podatkowym i egzekucyjnym
- Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Reprezentowanie podatników w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed
wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
W postępowaniu przed sądami powszechnymi:
- Sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń do sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w dochodzeniu roszczeń
- Sporządzanie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego
- Reprezentowanie osób fizycznych i firm w charakterze pełnomocników w postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
- Udzielanie porad, wyjaśnień i sporządzanie opinii z zakresu obowiązków wobec ZUS
- Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- Reprezentowanie podatników przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także przed sądami w sprawach odwołań od decyzji ZUS
Biuro rachunkowe - usługi księgowe:

Cennik:
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – od 100 zł / miesiąc
Prowadzenie ksiąg handlowych – od 500 zł / miesiąc
(ceny bez podatku VAT)

- Prowadzenie ksiąg handlowych
- Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i wszystkich wymaganych ewidencji
- Rozliczanie podatków dochodowych (PIT, CIT, sporządzanie i wysyłka deklaracji)
- Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
- Rozliczanie VAT (rejestry, deklaracje, JPK, wysyłka)
- Rozliczanie ZUS - sporządzanie i wysyłka deklaracji
- Rozliczane najmu lokali
- Ssporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych, w tym w podatku od spadków i darowizn (również zwolnienia od tego podatku).
- Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi w związku z prowadzeniem ksiąg i ewidencji
W przypadku zaległości lub błędów w księgowaniach i rozliczeniach z urzędami skarbowymi i ZUS:
- Wyprowadzanie zaległości (zakładanie i wsteczne dokonywanie wpisów w księgach, ewidencjach i rejestrach, rozliczanie podatków, obliczanie odsetek, sporządzanie i wysyłka deklaracji)
- Korekta ksiąg, ewidencji i rejestrów, złożonych deklaracji, zeznań i informacji podatkowych oraz ZUS
W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej:
- Udzielanie porad i wyjaśnień osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą - Wypełnianie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców (CEiDG-1) i innych związanych z rejestracją działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym i ZUS